De dertien Tonen en hun leerproces


De dertien fasen van schepping, dertien fasen van groei

Mayatijd.nl | Toon 1 Toon 1
De Magnetische Toon van Doel


Kracht
: doelstelling. Het aantrekken van energie; verenigen; doelen stellen; een idee wordt geboren, iets nieuws beginnen; in het midelpunt van de belangstelling durven en kunnen staan.

Vraag: wat is mijn doel, welk doel wil ik stellen?

Zwakte: zaken niet afmaken; te veel nieuwe dingen opstarten; gebrek aan

doorzettingsvermogen; er alléén voor komen te staan.

Oplossing/leerproces: minder is meer; vindt de bron in jezelf.Mayatijd.nl | Toon 2 Toon 2
De Lunaire Toon van Uitdaging

Kracht: uitdagingen aangaan. Polariseren; stabiliseren; uitdaging vaststellen; verder kijken dan je neus lang is; de andere kant of de achterkant van dingen kunnen zien.

Vraag: wat zijn mijn obstakels? Wat is mijn uitdaging?

Zwakte: twijfelen; vast zitten in dualiteit; een uitdaging wordt een obstakel; oorzaken van problemen niet in jezelf maar buiten je om zoeken; conflicten veroorzaken.

Oplossing/leerproces: vindt de polariteit in jezelf; kom in je hart; wees de mysticus en
visionair; omhels iedere uitdaging.Mayatijd.nl | Toon 3 Toon 3
De Elektrische Toon van Dienst

Kracht: dienstverlening. Mensen activeren, de boel in beweging brengen; verbinden van
polariteit; oplossingen vinden in conflicten; je dienstverlening kennen en aanbieden.

Vraag: hoe kan ik het best van dienst zijn? Waaraan wil ik dienstbaar zijn?

Zwakte: zelf ´oplossen´: jezelf te veel wegcijferen; passiviteit.

Oplossing/leerproces: de enige ware oplossing bestaat niet, blijf in beweging.Mayatijd.nl | Toon 4 Toon 4
De Zelfbestaande Toon van Vorm

Kracht: vormbepaling. De juiste vorm vaststellen; definiëren; meten; plan opstellen; concept
schrijven; ideeën vertalen.

Vraag: wat is mijn plan? Wat is de vorm van mijn actie? Welke vorm krijgt mijn dienstverlening?

Zwakte: te veel vast houden aan afspraken; te veel leven naar de regels.

Oplossing/leerproces: sta heroverwegingen toe. Zet je plannen opnieuw op papier; maak een wensen- een 'to do'- of boodschappenlijstje.


Mayatijd.nl | Toon 5 Toon 5
De Boventoon Toon van Uitstraling

Kracht: zekerheid uitstralen. Versterking bieden; krachten oproepen; bekrachtigen; resources aanwenden; benadrukken en uitstralen van wat is opgestart.

Vraag: hoe kan ik leiding nemen? Hoe kan ik mezelf het best versterken en bekrachtigen?

Zwakte: te veel in vergelijkingen gaan zitten/je zelf vergelijken met anderen.

Oplossing/leerproces: je bent zelf uniek. Kijk in de spiegel en vraag je af: wie ben jij? Waar komen al je vragen vandaan?


Mayatijd.nl | Toon 6 Toon 6
De Ritmische Toon van Gelijkheid

Kracht: gelijkheid brengen. Organiseren, regelen, ordenen; evenwicht vinden; ritme aangeven; alles op zijn tijd.

Vraag: hoe organiseer ik om gelijkheid te brengen? Maar ook: hoe kan ik mijn uitdagingen uitvoeren?

Zwakte: conflicten vermijden; te kritisch zijn over hoe dingen lopen; alleen maar regelen wat anderen zijn begonnen.

Oplossing/leerproces: wees kritisch naar jezelf: hoe regel jij je zaakjes? Doorzie je leven en breng dit opnieuw in balans door alle mogelijkheden tegen elkaar af te wegen.


De dertien Tonen en hun leerproces (2)
Mayatijd.nl | Stap 7 Toon 7
De Resonante Toon van Afstemming


Kracht: afstemmen. Kanaliseren; inspireren; teamafstemming; het onzichtbare zichtbaar maken.

Vraag: hoe kan ik mijn diensten afstemmen op anderen?

Zwakte: met alle winden meewaaien; onredelijk zijn; niet naar jezelf kijken maar anderen confronteren met zichzelf.

Oplossing/leerproces: plaats de dingen in een ruimer perspectief; spreek uit wat er door je heen gaat; wees een eigen bron van inspiratie.

 

Mayatijd.nl | Stap 8 Toon 8
De Galactische Toon van Integriteit

Kracht: integer zijn. Harmoniseren; modelleren; integriteit behouden; inhoud en vorm met elkaar in overeenstemming brengen; geest en lichaam op elkaar afstemmen.

Vraag: leef ik wat ik geloof? Doe ik wat ik zeg, en zeg ik wat ik doe?

Zwakte: harmonie willen afdwingen of opleggen aan anderen; het model heilig verklaren.

Oplossing/leerproces: hou geest en lichaam soepel; zo binnen, zo buiten: integer zijn naar jezelf; sta open voor verschillende overtuigingen.

Mayatijd.nl | Stap 9 Toon 9
De Solaire Toon van Intentie

Kracht: volbrengen vanuit en met de juiste intentie. Laten doorstromen; realiseren;mobiliseren; voleindigen van de oorspronkelijke doelstelling.

Vraag: hoe bereik ik mijn doel?

Zwakte: in sombere buien vervallen; niks voor elkaar denken te kunnen krijgen; ongeduld; te snel veronderstellen dat iets al gerealiseerd is, bijvoorbeeld terwijl anderen nog niet zover zijn.

Oplossing/leerproces: wat wordt werkelijk aan jou gevraagd om te volbrengen? Schud oude patronen van je af die in de weg zitten om je doel te bereiken.

Mayatijd.nl | Stap 10 Toon 10
De Planetaire Toon van Manifestatie


Kracht: manifesteren. Perfectioneren; produceren; gestalte geven; product maken; vormgeven; iets af maken.

Vraag: wat wil ik afmaken? Hoe perfectioneer ik wat ik doe?

Zwakte
: doelstelling uit het oog verliezen; met te veel projecten tegelijk bezig zijn; financiële middelen verliezen.

Oplossing/leerproces
: is het wel jouw vorm of product, of is het die van anderen? Blijf gericht op jouw visie tot deze is volbracht.

 

Mayatijd.nl | Stap 11 Stap elf
2 handen en 1 vinger of teen / 2 strepen met 1 stip

Toon 11

De Spectrale Toon van Bevrijding

Kracht: bevrijden. Ontbinden; loslaten; laten gaan; zien wat onzuiver is, wat niet klopt, wat dissonant is en dit lostrillen of lospeuteren; schaduwkanten durven (laten) zien.

Vraag: hoe en wat wil ik bevrijden en loslaten? Waarvan wil ik me bevrijden?

Zwakte: niet gefocust kunnen zijn en alle kanten op vliegen; vluchtgedrag (escapisme)

vertonen
; wantrouwend zijn; vastzitten aan wat nog allemaal zou moeten gebeuren; alleen maar de troep of de donkere kanten van iets zien.

Oplossing/leerproces: laat je eigen verouderde patronen los; sta veranderingen toe.


Mayatijd.nl | Stap 12 Stap twaalf
2 handen en 2 vingers of tenen / 2 strepen met 2 stippen

Toon 12

De Kristallen Toon van Samenwerking

Kracht: samenwerken. Toewijden, toegewijd zijn; universeel maken; het overzicht hebben; coöperatief zijn; alles bijeen kunnen brengen.

Vraag: hoe kan ik mezelf toewijden aan al wat leeft?

Zwakte: sentimenteel zijn; vasthouden aan wat er is; verzamelzucht; alles willen bewaren; overlopen in goede bedoelingen.

Oplossing/leerproces: blijf gewoon bij wat je bedoelt en maak je project af. Weet waaraan jij jezelf hebt toegewijd.


Mayatijd.nl | Stap 13 Stap dertien
2 handen en 3 vingers of tenen / 2 strepen met 3 stippen

Toon 13
De Kosmische Toon van Aanwezigheid

Kracht: aanwezig zijn, hier en nu. Voort laten duren; overdragen; transcenderen; ontstijgen; naar een hoger plan tillen; ruimte maken voor iets nieuws.

Vraag: hoe kan ik mijn plezier en liefde uitbreiden?

Zwakte: te star idealistisch zijn; te veel willen voorzien; op rusteloze wijze altijd willen zien of weten hoe iets anders kan; iets te veel alles altijd willen veranderen.

Oplossing/leerproces: wees in het nu; ga niks veranderen, maar laat verandering toe; laat dingen vanzelf gebeuren; geniet van het leven; leef!