Toon 5

Mayatijd.nl | Toon 5
Toon5: De boventoon Toon van Uitstraling


Kracht: zekerheid uitstralen. Versterking bieden; krachten oproepen; bekrachtigen; resources aanwenden; benadrukken en uitstralen van wat is opgestart.

Vraag: hoe kan ik leiding nemen? Hoe kan ik mezelf het best versterken en bekrachtigen?

Zwakte: te veel in vergelijkingen gaan zitten/je zelf vergelijken met anderen.

Oplossing/leerproces: je bent zelf uniek. Kijk in de spiegel en vraag je af: wie ben jij? Waar komen al je vragen vandaan?

Jouw vrienden met toon 5

Je hebt geen vrienden met deze toon