Zegel Witte Wind


Mayatijd.nl | Witte Wind
IK:  ieek - Witte Wind


Ik ben Ik, Wind. Ik ben je levensadem en geest. Ik inspireer je om je eigen waarheid en werkelijkheid te creëren.

Kracht: goed kunnen communiceren; mentale behendigheid en vindingrijkheid; (frisse) ideeën overbrengen; inspiratie; spreekbuis voor de Grote Geest/geestelijke wereld; helderziendheid.

Zwakte: angsten over verantwoordelijkheid, toewijding, gemaakte afspraken en besluitvaardigheid; overdreven vrijheidsdrang; op en neer geslingerd worden tussen onophoudelijke veranderlijkheid en plotselinge rigiditeit; jezelf verliezen in een grote onzichtbare werkelijkheid.

Oplossing/leergebied: vind rust bij een partner die je vrijheidsdrang weet te waarderen, immers: je bent al spiritueel, je bent alleen maar op aarde om dit als mens te beleven; wuif alle vaagheden weg en vind je eigen persoonlijke (menselijke) manier om spiritualiteit te beleven; zie je diepste levensangsten onder ogen; blijf leren.

Begeleiding voor dagen en mensen met dit zegel: focus op de aanwezigheid van Spirit door te handelen naar je natuurlijke inspiratie. Laat de Adem van de Geest je begeleiden om jouw waarheden te laten spreken.

Jouw vrienden met zegel Witte Wind

Je hebt geen vrienden met deze zegel