Zegel Gele Zaad


Mayatijd.nl | Gele Zaad
KAN:  k’an - Gele Zaad


Ik ben Kan, Zaad. Ik ben je creativiteit en seksualiteit. Ik geef je groeikracht en voortplanting.

Kracht: opbloeiing; seksuele kracht; zaken en mensen tot wasdom laten komen; goede neus voor talent; doelgerichtheid; lichamelijke gewaarwording en bewustzijn; (sportieve) fysieke kracht; weten over waar, wat en hoeveel te zaaien.

Zwakte: onvolwassen gedrag; wel het talent in anderen zien en (h)erkennen, maar niet in jezelf; te veel en te hoge doelen stellen; ongeaard (te veel in het hoofd) zijn; talent (zaad) verspillen.

Oplossing/leergebied: laat het kind in jezelf volwassen worden. Ga bezig met kunstzinnige expressie of aan optreden gerelateerde activiteiten en leer de details onder de knie te krijgen die horen bij deze inspanningen. Doe aan sport, ´out door´ activiteiten en fysieke beweging om je fysieke oerenergie te beteugelen of te voorkomen dat deze energie vervalt in seksuele obsessie of depressies.

Begeleiding voor dagen en mensen met dit zegel: focus op de kracht van je intenties. Plant de zaden van je dromen. Maak helder hoe je jezelf meer ruimte kunt geven om de natuurlijke groei van deze visioenen en verlangens te ontvangen.

Jouw vrienden met zegel Gele Zaad

Je hebt geen vrienden met deze zegel