Zegel Witte Wereldoverbrugger


Mayatijd.nl | Witte Wereldoverbrugger
CIMI: kieemiee - Witte Wereldoverbrugger


Ik ben Cimi, Wereldoverbugger. Ik ben je vermogen tot overgave en loslaten. Ik breng je vergeving en bevrijding.

Kracht: vergeving; loslaten; gelijkheid brengen; werelden, (bedrijfs)culturen en/of dimensies kunnen overbruggen en/of met elkaar kunnen verbinden; gelijke kansen zien; (nieuwe) mogelijkheden schenken; de dood durven zien in het leven.

Zwakte: geen vertrouwen hebben in de samenleving of zelfs in het universum; slachtofferschap; verbitterd raken; geen prioriteiten kunnen stellen; jezelf wegcijferen.

Oplossing/leergebied: geef betekenis aan je leven door bijdragen te leveren aan een groep of aan de samenleving, want Cimi kan immers werelden overbruggen, vooral ook binnen een gemeenschap.

Begeleiding voor dagen en mensen met dit zegel: focus op het toelaten dat het noodzakelijke afsterven zich voltrekt om nieuwe mogelijkheden en vernieuwing te scheppen. Laat los. Vergeef. Laat de behoeften van je ego om te willen controleren zich overgeven en ontspannen in de gratie van het Grotere Plan.

Jouw vrienden met zegel Witte Wereldoverbrugger

Je hebt geen vrienden met deze zegel