Zegel Gele Ster


Mayatijd.nl | Gele Ster
LAMAT: la mat’ - Gele Ster


Ik ben Lamat, Ster. Ik wijs je de weg. Ik breng je helderheid en harmonie.


Kracht:
verfraaien; schoonheid brengen; elegantie; harmonie; weten wanneer je schepping af is; kunst en kunstzinnigheid. 

Zwakte: egocentrisme; de wereld mooier willen maken, maar met zoveel kracht of op een manier die zoveel weerstand oproept, zodat juist het tegendeel bereikt wordt; onzekerheid en je zorgen maken om de meningen van anderen.

Oplossing/leergebied: proberen jezelf in bedwang te houden om de dingen af te maken; leren om gevoelens te uiten en te delen, en extremiteiten en excessen te vermijden; durf je aandacht ook naar binnen te richten om daar innerlijke schoonheid te vinden. 


Begeleiding voor dagen en mensen met dit zegel: focus op co-creëren en het uitbreiden van harmonie. Bevrijd je van het zelfoordeel en zie je leven als een kunstwerk. Zoals jij het ziet, zo ziet het er uit. Erken de schoonheid en kunst in alles.

Jouw vrienden met zegel Gele Ster

Je hebt geen vrienden met deze zegel