Zegel Witte Hond


Mayatijd.nl | Witte Hond
OC: ook - Witte Hond


Ik ben Oc, Hond. Ik ben je vermogen tot liefhebben en opnieuw te beginnen. Ik breng je loyaliteit en hulpvaardigheid.

Kracht: loyaliteit; trouwhartigheid; trouw zijn aan gezamenlijke idealen; liefde voor de ander kunnen delen; bewaken wat je lief is; grenzen stellen, overschrijden en bewaken; je hart durven volgen.

Zwakte: emotionele onvolwassenheid; autoriteitsproblemen; trouw willen zijn aan anderen en aan uiterlijke idealen en niet aan jezelf; grenzeloos zijn; wantrouwen, en meten met dubbele maten in relaties, waarbij je bijvoorbeeld hogere eisen stelt aan de ander dan aan jezelf.

Oplossing/leergebied: aanvaarding, als blijk van liefde, van de rol van de leider wanneer dit nodig is. De hond en zijn baas, maar ook jij en je (liefdes-)partner zijn uiteindelijk gelijken van elkaar door hun wederzijdse trouw en liefde.

Begeleiding voor dagen en mensen met dit zegel: focus op het ontstijgen van beperkende emotionele patronen en op het activeren van je spirituele kracht in relaties. Stem je af op het Ene Hart. Verenig je met je lotgenoten. Wees trouw aan je essentie, je pad en je bestemming. Wees trouw aan jezelf.

Jouw vrienden met zegel Witte Hond

Je hebt geen vrienden met deze zegel