Zegel Gele Mens


Mayatijd.nl | Gele Mens
EB: eb – Gele Mens


Ik ben Eb, Mens. Ik ben je vrije wil…zeg het maar…ik geef je de rijkdom om je eigen weg te gaan.


Kracht:
vrije wil; leren door vallen en opstaan; je eigen gang gaan; beïnvloeden; wijsheid.

Zwakte: te eigenwijs zijn; je zelf vergiftigen door onderdrukte gevoelens (zoals onderdrukte woede); niet kunnen of durven kiezen.

Oplossing/leergebied: wat wil Eb eigenlijk zelf? Wat is echt goed voor jou? Leer om gevoelens te uiten en zuiverende en helende bezigheden te koesteren.


Begeleiding voor dagen en mensen met dit zegel:
Focus op het er voor kiezen om vervuld te worden door hogere, verruimende wijsheid. Ontwaak de vermogens van je menselijke vorm door je vrije wil te laten leiden door liefde voor je zelf. Geniet van je menselijkheid. Eer je medemenselijke reizigers door wijsheid te vergroten.

Jouw vrienden met zegel Gele Mens

Je hebt geen vrienden met deze zegel