Zegel Witte Tovenaar


Mayatijd.nl | Witte Tovenaar
IX: iee’sj - Witte Tovenaar

Ik ben Ix, Tovenaar. Ik ben je weten vanuit je hart, je sjamaan. Ik breng je in overeenstemming met de goddelijke wil.


Kracht:
tijdloosheid; juiste timing kennen; betovering; receptiviteit; weten van het hart; weten van de goddelijke wil; het onzichtbare kennen; innerlijk weten; mentale, innerlijke rust.

Zwakte: worstelen met planning; niet met het concept tijd kunnen omgaan; moeite met ingewikkelde menselijke relaties; niet zien dat de waarheid tussen mensen altijd in het midden ligt (en dus niet altijd in jouw voor anderen onbegrijpelijke innerlijk); te mentaal bezig zijn.

Oplossing/leergebied: laat ook je gevoel spreken en ontwikkel pas dan je talent als de raadgever die het persoonlijke ruimschoots kan overstijgen; laat relaties los die je niet langer dienen, dan vind je vanzelf je grootste kracht terug: je innerlijke wijsheid.

Begeleiding voor dagen en mensen met dit zegel: focus op een transparante tovenaar te worden door wie het magische moeiteloos geschapen kan worden. Gebruik het weten van je hart om goddelijke afstemming te ontvangen. Wees ontvankelijk voor niet-lineaire, in het nu gecentreerde tijd.

Jouw vrienden met zegel Witte Tovenaar

Je hebt geen vrienden met deze zegel