Zegel Gele Krijger


Mayatijd.nl | Gele Krijger
CIB: kieeb - Gele Krijger


Ik ben Cib, Krijger. Ik ben je innerlijk weten en wijsheid. Ik breng je met gracieuze kracht naar de overkant.


Kracht:
bevragen; vragen durven stellen; intelligentie; inlichtingen inwinnen; onbevreesdheid; niets voor zoete koek nemen; vechten voor je verkregen inzichten.

Zwakte: fatalisme; gehard en ongevoelig raken door teleurstellende ervaringen en oude pijnen; lage dunk van jezelf hebben; sarcasme of cynisme.

Oplossing/leergebied: ontwikkel zelfbewustzijn en overwin je persoonlijke onzekerheden; probeer uit te blinken in je gekozen loopbaan en je op je gemak te voelen met autoriteitsfiguren zonder dat je daarbij je persoonlijke kracht opgeeft. Neem de staf op van je kracht en breng met jouw kennis het leven voorbij opgelegde beperkingen.


Begeleiding voor dagen en mensen met dit zegel: focus op je innerlijke stem wanneer je het pad bewandelt van het ´kosmische vraagteken´. Treed je angsten tegemoet. Pak de staf op van je kracht. Word de krijger van de gratie.

Jouw vrienden met zegel Gele Krijger

Je hebt geen vrienden met deze zegel