Zegel Witte Spiegel


Mayatijd.nl | Witte Spiegel
ETZNAB: ets’nab - Witte Spiegel


Ik ben Etznab, Spiegel. Ik zie je schaduwkanten onder ogen. Ik breng je zuiverheid en eindeloosheid.

Kracht: reflectie; bespiegeling en zelfbespiegeling; eindeloosheid; het eindige en het oneindige kennen; orde scheppen; meditatief zijn; geestelijke ordening; onderscheidingsvermogen tussen echt en onecht, tussen werkelijkheid en (mentaal) model.

Zwakte: eindeloos wikken en wegen; twijfelen; verscheurdheid m.b.t. eigenbelang versus opoffering; je eigen mening en inzicht uit het oog verliezen in intieme relaties.

Oplossing/leergebied: samenwerkingsvaardigheden ontwikkelen en leren om te delen met anderen.

Begeleiding voor dagen en mensen met dit zegel: focus op het kunnen onderscheiden van waarheid en illusie. Leer van de spiegels die andere mensen en situaties je voor houden. Zie je schaduwkanten en jouw onderbewustzijn onder ogen. Bevrijd je van alles dat niet echt van jou is. Weerspiegel het licht van de spirituele krijger.

Jouw vrienden met zegel Witte Spiegel

Je hebt geen vrienden met deze zegel