Kin Partners


Kin partners; de krachten van de dagen en mensen om je heen 


Iedere dag en iedere mens is een kin en heeft een eigen zonnezegel (en toon). Er zijn twintig zonnezegels, dus iedere twintig dagen is er een dag met een energie van je eigen zonnezegel.

Daarnaast heeft ieder zonnezegel vier partners om zich heen. Dat zijn de vier krachten van een zegel. Ze heten de Kin partners;

* Je gids kracht, die jouw versterkt en je de weg wijst
* Je analoge kracht, je gelijkgestemde kracht die jou ondersteunt
* Je occulte kracht, je verborgen kracht
* Je antipode kracht, je uitdagende kracht, je tegenvoeter