Families van de Tzolkin


Kardinaalfamile: De creatie initiëren

Keelchakra

Mayatijd.nl | Rode Draak Mayatijd.nl | Witte Wereldoverbrugger Mayatijd.nl | Blauwe Aap Mayatijd.nl | Gele Krijger

Regeneratiedagen: Mayatijd.nl | Rode Aarde Mayatijd.nl | Witte Spiegel Mayatijd.nl | Blauwe Storm Mayatijd.nl | Gele Zon

Missie/Roeping
De moed hebben je eigen weg te gaan. Door bewustwording het grote geheel te zien.


Centraalfamilie: De weg voorbereiden
Hartchakra

Mayatijd.nl | Rode Aarde Mayatijd.nl | Witte Wind Mayatijd.nl | Blauwe Hand Mayatijd.nl | Gele Mens

Regeneratiedagen: Mayatijd.nl | Rode Hemelwandelaar Mayatijd.nl | Witte Tovenaar Mayatijd.nl | Blauwe Adelaar Mayatijd.nl | Gele Krijger

Missie/Roeping
De moed hebben je eigen waarden tot uitdrukking te laten komen. Gestelde doelen realiseren.


Signaalfamilie: Het geheim ontsluiten

Plexus Solaris

Mayatijd.nl | Rode Hemelwandelaar Mayatijd.nl | Witte Spiegel Mayatijd.nl | Blauwe Nacht Mayatijd.nl | Gele Ster

Regeneratiedagen: Mayatijd.nl | Rode Maan Mayatijd.nl | Witte Hond Mayatijd.nl | Blauwe Aap Mayatijd.nl | Gele Mens

Missie/Roeping
De moed hebben om verder te gaan en zelfmedelijden achter je te laten.


Doorgangfamilie: De poorten openen
Wortelchakra

Mayatijd.nl | Rode Maan Mayatijd.nl | Witte Tovenaar Mayatijd.nl | Blauwe Storm Mayatijd.nl | Gele Zaad

Regeneratiedagen: Mayatijd.nl | Rode Slang Mayatijd.nl | Witte Wereldoverbrugger Mayatijd.nl | Blauwe Hand Mayatijd.nl | Gele Ster

Missie/Roeping
De moed hebben je eigen trauma's (meestal uit je kindertijd) onder ogen te zien. Je dient diep te gaan om jezelf te leren kennen.


Polairfamilie: De boodschap uitdragen
Kruinchakra

Mayatijd.nl | Rode Slang Mayatijd.nl | Witte Hond Mayatijd.nl | Blauwe Adelaar Mayatijd.nl | Gele Zon

Regeneratiedagen: Mayatijd.nl | Rode Draak Mayatijd.nl | Witte Wind Mayatijd.nl | Blauwe Nacht Mayatijd.nl | Gele Zaad

Missie Roeping
De moed hebben met iets nieuws te beginnen en beslissingen te nemen. Bereid zijn jezelf als kiemend zaad te zien.