Laatste Nieuws

 
Mei 2018:
Remmelt Schuuring, mede-oprichter en belangrijkste beheerder van deze website, is op 13 mei jl. plotseling aan een hartstilstand overleden.
In overleg met de nabestaanden zal de komende tijd worden bezien hoe en of we verder gaan met deze website.