Galactische Signatuur


Je hebt via deze website gereedschap voor het berekenen en duiden van je galactische signatuur. Dat is een soort horoscoop volgens de Tzolkin kalender van de Maya´s. 

De Maya´s, een duizenden jaren oud indianenvolk uit Midden Amerika, kenden zeventien kalenders die allemaal tegelijk liepen en waarvan sommigen tot zelfs miljarden jaren terug lopen (!). De Maya´s hebben de meest precieze kalenders gemaakt die er ooit op aarde hebben bestaan. Hun sjamanen worden dan ook de ´tijdbewaarders´ genoemd, en waren tevens uitstekende wiskundigen, die bijvoorbeeld als eersten op aarde met het getal ´nul´ werkten.  Want nul is de oorsprong en het begin van alle tijd.

Een van hun kalenders is bijvoorbeeld de ´lange telling´ kalender van dertien maal 144.000 dagen, samen een periode van ruim vijfduizend jaar. De huidige lange telling begon op 13 augustus 3114 vC en eindigt op 21 december 2012. Deze kalender is in feite een omschrijving van wat wij ´de geschiedenis´ noemen.

Van alle Maya kalenders is de Tzolkin de heilige kalender. Het is een eeuwig doorlopende cyclus van 260 dagen, die 260 kin genoemd worden. Tzolkin betekent in feite: ´telling van de kin´.

Hoewel deze kalender al duizenden jaren bestaat, is hij pas vanaf eind jaren tachtig in onze vorige eeuw bekend geworden voor een breder publiek. Vóór die tijd bestond er geen literatuur met duidingen voor deze kalender, niemand kon ´m ´lezen´.

Het is met name aan de in Mexico geboren Amerikaan dr. José Argüelles te danken dat we er nu allemaal gebruik van kunnen maken. Samen met zijn vrouw Lloydine ontwikkelde hij in 1990 de zogenaamde Dreamspell kalender (´droombetovering´), een universele versie van de Tzolkin, bruikbaar voor iedereen.   
 Hoe te gebruiken/interpreteren?
Er is een fundamenteel verschil tussen een ´gewone´ horoscoop van de reguliere astrologie en een Dreamspell horoscoop. De Maya´s waren eigenlijk niet zozeer bezig met de vraag wanneer welke planeet waar staat, maar met het meten van synchroniciteit. Ze keken naar de snijpunten van de tijdcycli, ze keken hoe tijdcycli met elkaar samenliepen: Zij synchroniseerden.

Daarom is je galactische signatuur geen omschrijving van jouw karakter als persoon, dus ahw van je voertuig op aarde; maar een omschrijving van het karakter van een beweging: de weg die jij met dat ´voertuig´ aflegt. Het is de duiding van je zielenpad.

De Dreamspell heeft dus niet zozeer met je ego te maken en/of met ego gebonden karaktereigenschappen, maar met het pad van je ziel.

Je galactische signatuur heeft daarom niet zozeer betrekking op jouw bestaan in de derde dimensie van ruimte, maar op de vierde dimensie van tijd. Alleen al daarin is het iets ´nieuws´, en kan het een mooie toevoeging zijn aan je gewone horoscoop.

De Dreamspell geeft voor iedere dag een soort ´energieweerbericht´: een energie potentieel. Je galactische signatuur geeft de energetische imprint aan van je geboortedag. Belangrijk is dus om bij het lezen van je galactische signatuur te beseffen dat het om je potentiële energie gaat en jij dus vrij bent en blijft in hoe je daar mee omgaat. Dat is wat je ziel tot mens maakt: je vrije wil.

Je galactische signatuur geeft dus een proces weer, een leerproces of zoals je wilt: een speelterrein, jouw speelterrein! Veel plezier ermee!