Dreamspell


Hoe werkt het?
De Dreamspell wordt ook wel de galactische kalender genoemd. Hij heeft een relatie met zowel onze zwangerschapscyclus als met tijdcycli van onze melkweg, zoals de precessie cyclus van 26.000 jaar. En tevens met het aloude Chinese orakelinstrument I Ching.

Omdat hij omschrijvingen geeft van onze zielenweg, kun je zeggen dat de Dreamspell onze weg naar de Bron aangeeft. En volgens de Maya´s bevindt die zich in het hart van onze melkweg (onze ´galaxy´), dat volgens de wetenschap een gigantisch zwart gat is dat als een soort super deeltjesversneller de meest krachtige energie voortbrengt die wij op aarde vanuit de ruimte kunnen ontvangen .

De Maya´s noemen het hart van de melkweg Hunab K´u, en dat betekent: ´de Ene Schenker van Maat en Beweging´. De Dreamspell helpt ons dus af te stemmen op Hunab K´u, de Bron.

Cycli in tijd
De Maya´s werkten met combinaties van cycli in cycli in tijd.

De kleinste en belangrijkste cyclus is die van vier: vier dagen, vier maal vijf dagen (= twintig zonnezegels = een ´vinal´), vier reeksen van zeven dagen (28 dagen = een maan), vier reeksen van dertien dagen (vier ´wavespells´ = een ´kasteel´), vier maal dertien weken (vier seizoenen = een jaar), vier jaren, enzovoort.

Deze worden weergegeven in het Maya medicijnwiel:

* Rode Oosten  initiatie (opwekken, beginnen)
* Witte Noorden verfijning (preciseren, verinnerlijken) 
* Blauwe Westen transformatie (omvormen, verbranden)
* Gele Zuiden  rijping (afmaken, vruchten plukken)
 
De reeks rood-wit-blauw-geel met bijbehorende betekenissen loopt door alle Maya kalenders heen en zul je dus ook aantreffen in je galactische signatuur.

De Dreamspell bestaat fundamenteel uit twintig zonnezegels (vijf maal rood-wit-blauw-geel), de twintig ´gezichten van de schepping´. Binnen elk zegel ontvouwen zich dertien tonen als de dertien ´fasen van schepping´. De zegels worden weergeven met iconen; de getallen van de tonen met een punt-streep systeem. Zodoende ontstaan twintig zegels in elk dertien stappen, samen 13 x 20 = 260 kin.

Jouw galactische signatuur is in de eerste plaats een duiding van de combinatie van je toon en je zegel. En vervolgens hoe dit zich verhoudt tot andere signaturen en/of onderdelen van de Dreamspell, dus tot andere kin (dagen of mensen), waarbij ieder kin het kleinste onderdeel is van het geheel, waarin zich tegelijkertijd ook het geheel bevindt. 

Mayatijd.nl | Hunab K'u

Hierboven: het galactische schild, Hunab K´u met de vier richtingen.