Bewustzijnsvormen


Zoals er in de tzolkin van 260 kin vijf kastelen zijn van elk 52 kin, zo heb je ook 52 reeksen van vijf kin. Dat zijn de 52 chromatischen, die ontstaan door de twintig zegels te ordenen van 0 -19 (tijdtelling begint nl. niet bij 1, maar bij 0, het NU). 

Het 20e zegel (Gele Zon) wordt dan zegel 0, en het laatste zegel is dan het 19e zegel (Blauwe Storm). Je krijgt dan vier verticale reeksen van Rood-Wit-Blauw-Geel-Rood, Wit-Blauw-Geel-Rood-Wit, Blauw-Geel-Rood-Wit-Blauw en Geel-Rood-Wit-Blauw-Geel. (In feite heb je op deze manier weer vier rijtjes van Rood, Wit, Blauw en Geel.)
 
Dit worden de vier clans genoemd, de vier hoofdstammen die vier verschillende evolutiefasen van (galactisch) bewustzijn op planeet Aarde brengen. Het gaat hierbij om transpersoonlijke energieën: verticale elementaire scheppingsreeksen van boven naar beneden, van de kosmos naar de aarde.

Het zijn vier bewustzijnsvormen die op aarde slechts in collectief verband bestaan of belichaamd worden. Bij een individuele persoonlijke duiding of bij die van een afzonderlijke dag, spelen ze dan ook geen rol van betekenis. Je kunt ze bij de duiding van een galactische signatuur wel gebruiken in relatie tot een groter geheel, bijvoorbeeld binnen een team of in een groepsverband. Ze beschrijven dan dat wat die persoon of dag kan of wil bijdragen aan het geheel, gezien vanuit zijn clan achtergrond. Zoals iedereen een invloed heeft en meebrengt vanuit zijn achterliggende cultuur, zou je kunnen zeggen dat de invloed van de clan dat is wat een persoon of dag inbrengt vanuit zijn achterliggende galactische ´wortels´. En dat zijn in dit geval vier vormen van bewustzijn.

Zoals overal op aarde speelt ook hier een dynamiek van licht en duister, een polariteit van energieën. En dus een leerproces. Het gaat in dit geval echter niet zozeer om ´sterke´ of ´zwakke´ kanten van een persoon of dag. Omdat het hier over bewustzijnsvormen gaat, handelt dit leerproces over de polariteit tussen dat wat onbewust of bewust is, of als zodanig beleefd wordt. En wel binnen een collectief, binnen een groter geheel. De clans vertellen je dus over jouw vorm van collectief bewustzijn, over jouw inbreng in een groep.
 De bewustzijnsvormen ('chromatischen'): jouw bijdrage aan een groep.

Leer de betekenis kennen van wat jij inbrengt (welk soort bewustzijn jouw bijdrage is) in groepsverband of in een team, via je positie in één van de vier zogenaamde 'chromatische reeksen':

De Rode Chromatische - De Bloed Clan
Zegels: Slang/Wereldbrugger/Hand/Ster/Maan
Bewustzijn: individueel – fysiek – instinct   
Element: Aarde

De Witte Chromatische - De Waarheid Clan
Zegels:Hond/Aap/Mens/Hemelwandelaar/Tovenaar
Bewustzijn: gemeenschappelijk – mentaal – rede 
Element: Lucht

De Blauwe Chromatische - De Hemel Clan
Zegels: Adelaar/Krijger/Aarde/Spiegel/Storm
Bewustzijn: mondiaal – emotioneel – psyche  
Element: Water

De Gele Chromatische - De Vuur Clan
Zegels: Zon/Draak/Wind/Nacht/Zaad
Bewustzijn: universeel – spiritueel – universele hart 
Element: Vuur


Mayatijd.nl | Chromatischen