Geboortegolven


Hoe lees je jouw geboortegolf:
In jouw golf zitten dertien zegels. Deze zegels vormen tezamen de blauwdruk voor jouw leven. Jouw geboortegolf vertelt je alles over het levenspad wat jij te lopen hebt tot en met jouw bestemming. Het is niet zo dat dit nu een lijn in tijd is. Je leeft immers elke dag jouw bestemming, als het goed is tenminste! Wanneer je even van het pad afdwaalt kun je kijken welke van de dertien zegels meehelpen om weer op het goede pad te komen

Elke golf krijgt een eigen thema mee van het zegel op toon 1. Jouw leven staat staat in het teken van dat thema; de rode draad met de energie van het zegel wat op die eerste toon valt. Jouw levensthema kom je in het begin van de leven vaak tegen aan de schaduwkant. Jouw innerlijke kracht kun je lleen laten groeien wanneer je je leven leeft met behulp van de lichte kanten van het zegel.

Het dertiende zegel in jouw geboortegolf staat voor jouw levensdoel. Dit is jouw bestemming. Het mooie van dit doel is dat het geen eindpunt is. Je kunt de bestemming iedere dag "be"leven. Het zegel is slechts de focus voor jouw bestemming; het brengt je op een hoger nivo van zijn.. Via deze kracht kun je volmondig JA tegen het leven zeggen. Geniet er maar van!

Elk zegel wordt bovendien gegidst door een golf. Deze golven ondersteunen je om jouw innerlijke kracht te laten groeien. Iedere gidsengolf helpt je om je te focussen op de kracht van het betreffende zegel van je geboortegolf.

Mayatijd.nl | Geboortegolf

Toon 1: Initieer
Het zegel of mensen op toon 1 laten zien waar jouw mogelijkheden en je bron van creativiteit liggen. Het zegel is bovendien het thema van jouw leven. Jouw rode draad! Dat betekent ook dat jouw leven in het teken staat van de kleur van dit zegel. Als je de lichte kant kunt leven, kun je jouw innerlijke kracht heel sterk tot bloei laten komen.

Toon 2: Stabiliseer
Het zegel of mensen op toon 2 laten zien wat jouw uitdagingen zijn maar brengt ook evenwicht als je uit balans bent

Toon 3: Activeer
Het zegel of mensen op toon 3 zetten je in beweging


 
Toon 4: Definieer
Het zegel of mensen op toon 4 helpen je jouw leven te definieren. Ook geeft het binding met de realiteit

Toon 5 Bekrachtig
Het zegel of mensen met toon 5 helpen je om het heft in eigen hand te nemen. Ze zetten je in je kracht, maken je sterker

Toon 6: Stroom
zegels of mensen met toon 6 zorgen er voor dat het blijft stromen. Je raakt niet vast in oude patronen en zorgt voor balans tussen jou en de buitenwereld

Toon 7:  Verbinden
Het zegel en mensen op toon 7 inspireren je; zorgen voor verbinding. Het is het hoogste punt van van je geboorte golf en de verbinding tussen aarde en kosmos is het kleinst. Je kunt overzien wat je tot nu toe gedaan hebt en verder kijken naar wat er nog komen gaat

Toon 8: Harmoniseer
Zegels en mensen met toon 8 brengen integriteit, gecentreerdheid. Ze helpen om harmonie in je zelf te vinden

Toon 9: Mobiliseer
Zegels en mensen met toon 9 intensiveren je. Ze maken je kracht sterker. Dit zegel helpt je jouw doorzettingsvermogen te vergroten

Toon 10: Manifesteer
Zegels en mensen op toon 10 helpen je iets neerzetten in realiteit. Maken de actie concreet

Toon 11: Loslaten
Zegels en mensen op toon 11 helpen je om afstand te nemen.  Ze helpen je dingen los te kunnen laten, je te bevrijden van wat niet meer nodig is. Er ontstaat dan ruimte.

Toon 12: Begrijpen
zegels en mensen op toon 12  bieden je helderheid. Ze geven overzicht zodat je ziet hoe alles samenwerkt en het volledig begrijpt

Toon 13: Leef!
Zegels en mensen op toon 13 zijn de toon van jouw bestemming. Jouw levensdoel. Dit zegel brengt je op een hoger niveau van zijn. Via de kosmische kracht kun je voluit genieten van het leven.